Šta znači sanjati zvezde ili zvezdu padalicu

sanovnik zvezda

Šta znači sajati zvezde ili zvezdu padalicu? Snovi o zvezdama su veoma simbolički, kako u mističnim, tako i u psihološkim interpretacijama snova. Ove dve vrste tmačenja se često ne podudaraju, ali u slučaju snova o zvezdama, postoje veoma velike sličnosti. Sanjati zvezdu najčešće predstavlja neku vrstu vodiča.

Sanjati zvezdu padalicu je najčešće simbol ispunjenja neke vaše želje.

Zvezda kao simbol vodiča

U tradicionalnom i mističnom smislu, snovi o zvezdama mogu predstavljati smrt neke osobe ili „prisustvo duha“ neke preminule osobe. U oba slučaja, zvezda se povezuje sa nekom osobom koju smo smatrali veoma mudrom, kojoj smo se obraćali za savet i u snu je zvezda simbol takve osobe.

Kod mnogih drevnih civilizacija je bilo uvreženo verovanje da kada neka veoma uticajna osoba umre, ona se uzdiže na nebo i tamo postaje zvezda i uvek gleda ljude odozgo i, na neki način, služi im kao duhovni vodič. Snovi o zvezdama su oduvek smatrani simbolom mudrosti neke velike osobe.

Međutim, zvezda može biti i simbol nekoga u vašem životu koga veoma poštujete ili ko ima ogroman uticaj na vaš život. Simbolika „vodilje“ se mora uzeti u kontekstu ostatka sna – sami morate rastumačiti da li se ovaj san odnosi na neku specifičnu odluku ili uopšte, da ste izabrali pravi put.

Psihološko značenje zvezde kao simbola

Modernije interpretacije snova uzimaju u obzir psihološki pristup simbolici snova i u tom smislu zvezde predstavljaju više stanje svesti; takođe, sanjati zvezde može predstavljati i ciljeve ka kojima idete. Zvezde u snovima mogu predstavljati i vašu želju za materijalnim dobrima ili uspehu na „svetovnom“ planu. Zvezde su i simbol sudbine i „više sile“ za koju možda smatrate da kontroliše vaš život na neki način, ali nema razloga za brigu – zvezde obično obećavaju srećan ishod.

U zavisnosti od konteksta u kome ste sanjali zvezde, san o zvezdama može govoriti i o tome da razmišljate da neku odluku jednostavno prepustite sudbini i čekate da se situacija odvije sama od sebe ili, nasuprot tome, da sa ogromnom strašću razmatrate „za i protiv“ neke odluke i da ste fokusirani isključivo na to. Bez ozbira na to da li uzimate u obzir tradicionalnu ili psihološku interpretaciju, sanjati zvezde je najčešće dobar znak.

Šta znači sanjati zvezdu?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od vaše trenutne životne situacije (da li je sve kako treba ili ste u potpunom haosu), čak i od toga kakva je vaša lična povezanost sa zvezdama. Takođe, često je važno razmotriti i koje je boje bila zvezda koju ste sanjali. Ovakav san se najčešće odnosi na neku važnu odluku koju treba da donesete i san o zvezdi je u tom slučaju izuzetno povoljan – on se odnosi na „dobre sile“ koje će vas voditi ka donošenju konačne odluke. Sanjati zvezdu obično predskazuje povoljan ishod svake situacije.

Takođe, sam kontekst sna i detalji su veoma važni za tumačenje sna. Tumačenje čitavog sna mora obuhvatiti sve detalje i kontekst u kom se oni pojavljuju. Ako je zvezda jedini detalj koga se sećate iz čitavog sna, onda se za tumačenje može uzeti ovo što je već navedeno i možete pokušati da povežete taj san sa svojim verovanjima o zvezdama, kao i sa emocijama koje vam je san izazvao.

Šta za vas znače zvezde?

Da li su za vas zvezde samo nebeska tela koja vidite noću ili ipak mislite da su nešto više od toga? Ako smatrate da su zvezde samo gomila nebeskih tela čiji odsjaj vidimo noću, onda su ostali detalji sna mnogo važniji za tumačenje celog sna, jer će vam oni pomoći da razumete da je ovo način da vam podsves kaže da zvezde možda ipak nisu samo to.

Da li ste sanjali samo jednu zvezdu, nekoliko zvezda ili čitavo zvezdano nebo? Manje zvezda u snu nose konkretnije poruku, a što je zvezda više, to je poruka značajnija.

Na primer: jedna ili dve-tri zvezde u snu su značajan simbol „vodilje“, a njihova svetlost predstavlja mudrost i istinu. Poruka vašeg sna je da ste doneli ispravnu odluku ili da ćete je doneti, i da ćete u tom procesu imati dobrog savetodavca.

Sanjati zvezdano nebo je jasna poruka da ste doneli ispravnu odluku ili da ćete je doneti.

Ako smatrate da su zvezde mnogo više od lepog noćnog prizora na nebu, onda one nose mnogo značajniju simboliku i ostali detalji postaju manje važni. Zvezde vam očigledno nešto znače, tako da je vrlo verovatno da je reč o poruci vaše podsvesti koja se odnosi na vaša osećanja, pozitivne uticaje i pozitivne predznake koji se manifestuju kroz snove u zvezdama.

Da li je zvezda bila glavni motiv u vašem snu ili samo deo njega?

Ako je zvezda bila samo deo šire slike koju ste sanjali, onda je verovatno da se osećate nesigurno u nekoj situaciji i da niste sigurni kakav izbor da načinite. Intuicija vam verovatno govori da je najbolje da se obratite nekome za savet kako biste doneli ispravnu odluku.

Da biste „dekodirali“ poruku ovakvog sna, morate razmisliti kakvi su se simboli još pojavili u vašem snu. Razmislite o svojim emocijama i stavovima vezanim za zvezde, dodajte ostale detalje iz sna kojih možete da se setite i lako ćete dešifrovati ovakav san.

 

Published
Categorized as I
error: Content is protected !!