Ovaj sanovnik temelji se na istraživanju vodećih stručnjaka iz oblasti analize snova i omogućava vam da lako protumačite snove koje sanjate vi, vaša porodica i vaši prijatelji.

Austrijski psihoanalitičar Sigmund Frojd bavio se psihoanalizom i objavljivao brojne studije slučajeva, kao što je onaj Danijela Šrebera.

S obzirom na to da mnogi ljudi pridaju veliku važnost svojim snovima, Frojd je verovao da je sadržaj naših snova izražavanje podsvesnog.

Pomoću regresije i hipnoze uspeo je da otkrije potisnute podsvesne misli pacijenata, kako bi utvrdio osnovni uzrok njihovih tegoba.

Šta vaši snovi otkrivaju o vašem podsvesnom delu uma?

Da li su to puke izmaštane izmišljotine, ili se sadržaj vaših snova odnosi, direktno ili metaforički, na aspekte vašeg stvarnog života?

Šta vaš podsvesni deo uma izražava o duboko potisnutim osećanjima prema drugima u vašem životu?

SANOVNIK PLUS nudi pronicljivu psihoanalizu snova koje milioni nas redovno sanjamo. Često i ne shvatamo da ti snovi imaju mnogo veći značaj nego što smo toga svesni.

Razumevanje značenja vaših snova

SANOVNIK PLUS vam nudi sve informacije potrebne da počnete da tumačite i razumete svoje snove. Priručnik sadrži:

  • Stručne teorije o snovima i zašto sanjamo

Steknite uvid u proces snova i razloge za snove koje su nam u poslednjih 120 godina pružili psihoanalitičari.

  • Metode koje će vam pomoći da se setite svojih snova

Da li vam je teško da se setite svakog sna? Sećate se samo nekih loših snova koji vas muče? Otkrijte tehnike koje možete da koristite da biste se setili više snova i stekli dublje razumevanje podsvesnog dela uma.

  • Najčešći simboli u snovima

Otkrijte zašto sanjamo o određenim stvarima i psihoanalitička tumačenja njihovog simboličkog značenja.

Drevne kulture i civilizacije su snove smatrale načinom komunikacije sa božanstvima i univerzumom, porukama čije su značenje mogli odgonetnuti samo ljudi obdareni posebnim duhovnim moćima.

Mada još uvek ne znamo tačno šta su snovi niti zašto uopšte sanjamo, danas makar znamo da svi imamo sposobnost da razumemo šta naši snovi pokušavaju da nam poruče, odnosno šta nam podsvest poručuje kroz te snove – i za to nam nisu neophodne nikakve natprirodne moći. Ono što je potrebno za tumačenje značenja snova jeste vreme koje ćemo odvojiti da naučimo „jezik snova“, a jezik snova je zapravo jezik simbola.Nadamo se da će Vam ovaj sanovnik za tumačenje snova u tome pomoći.

Mada svaki pojedinačan simbol ima niz različitih značenja i tumačenja, svi simboli ipak imaju neke zajedničke stvari na koje se odnose neka osnova pravila. Evo i nekih osnova vezanih za strukturu simbola i toga kako nam se oni „obraćaju“ u snovima:

  • Simboli su najčešće „predstava“ neke ideje ili koncepta.
  • Vi lično imate najtačnije informacije o tome šta vaš san znači, mada to možda ne znate na prvu loptu.
  • Simboli su metafore, a ne nužno predskazanja.
  • Kuće i automobili najčešće predstavljaju samog sanjača.
  • „Pojačavanje“ simbola je najbolji način da odredite njegovo značenje.
  • Boje nam daju veoma važne naznake oko značenja sna.
  • Osećanja, kako u snu, tako i po buđenju, su od velike važnosti za tumačenje sna.

Pored navedenih stvari, još jedan odličan način na koji nam snovi prenose ideje jeste upotreba igre reči. Da bi bolje razumeli ovaj sanovnik i uspešno se upostili u tumačenje snova sada ćemo da malo dublje razradimo neke od ovih ideja koje smo pomenuli.

Šta je tačno simbol u snu?

Kada smo budni, naš um interpretira ono što vidimo i doživljavamo na konkretan, bukvalan način. Niko od nas ne ide kroz život tražeći metaforu u tome što se na semaforu promenilo svetlo dok idemo na posao – jednostavno vidimo crveno svetlo i stanemo. Na javi, pisana i verbalna komunikacija su primarni način na koji razmenjujemo informacije, utičemo na okruženje, ističemo nešto što želimo da saopštimo drugima i generalno, idemo kroz život. Kada smo budni i svesni, ono što kažemo obično znači baš to što smo rekli. Međutim, to nije slučaj sa podsvešću koja je aktivna dok sanjamo.

Naša podsvest se izražava metaforički i figurativno, kroz upotrebu slika i simbola. Ona ne koristi reči. Ona utiče na nas i prenosi nam informacije tako što pretvara objekte, ljude i situacije u simboličku formu, u nešto sa metaforičkim značenjem. Ti objekti i dalje imaju ono značenje koje imaju na javi, ali u snu imaju daleko više značenja i dublju suštinu, a ta suština jeste da nam prenese to „šire“ značenje. Jedino osoba koja sanja može tačno da dešifruje to značenje. Na primer, u snu će semafor i dalje biti semafor, ali u snu on nije samo instrument koji nam signalizira da treba da stanemo ili krenemo. U snu je semafor simbol saopštavanja drugih ideja – recimo, osećaja paralisanosti ili potrebe da zastanemo i malo bolje razmotrimo svoj život. Semafor takođe može biti nešto što nam privlači pažnju na boje (kao što smo već pomenuli, boje su veoma važne za tumačenje sna); ako ste generalno osoba „kratkog fitilja“, semafor u snu može odražavati vaš bes kada sedite i čekate da se crveno svetlo promeni – opet, metaforički, to govori o vašoj nestrpljivosti i sličnim karakternim osobinama.

Najbolji sanovnik za tumačenje snova

Šta mislite, ko bi vam najbolje mogao protumačiti san, koji sanovnik je najbolji ? Po knjižarama i na internetu možete naći fantastične tekstove i čitave knjige o samom postupku tumačenja snova i o značenjima pojedinačnih simbola; međutim, kada je reč o pravom autoritetu u oblasti tumačenja vaših ličnih snova, taj autoritet ste vi.

Svaki sanovnik i članci vezani za tumačenje snova vam mogu pomoći da shvatite značenje nekog svog sna tako što će vam pomoći da razumete jezik simbola. Poznavanje i izučavanje mitologije je naprosto neprocenjivo kada je reč o upoznavanju sa simbolima i tome kako se različite stvari shvataju u različitim kulturama i kako su se ta shvatanja menjala kroz vekove. Međutim, poznata je i jedna Jungova misao o mitologiji i interpretaciji snova, a ona glasi: „Naučite sve što možete o mitologiji, a onda to zaboravite“.

Kako ova izreka uopšte ima smisla? Ono što je Jung zapravo hteo da kaže jeste da su mitologija, narodni sanovnik i slične stvari korisni samo kao polazna tačka – da oni nikako nisu krajnja destinacija. Mitologija kao i ovaj sanovnik je izvrstan način da se upoznate sa značenjima simbola, ali da biste shvatili srž i suštinu onoga što je neki simbol u vašem snu trebao da vam poruči, morate pogledati duboko u sebe – ne u nekog ili nešto drugo.

Simboli ne moraju nužno biti predskazanja

Snovi govore jezikom koji je baziran na simboličkim slikama i predstavama. Simboli su ono što u biti predstavlja nešto drugo. Simboli su metaforički isto što i nešto drugo, ali šta je to nešto drugo mora otkriti sam sanjač. Na primer, san o zmiji je slika koju naša podsvest koristi da nam prenese neku ideju, misao ili osećanje.

„Proročki“ snovi su snovi koji doslovno predskazuju neki događaj. Ovakvi snovi koriste simbole da vam prenesu poruku, baš kao i svaki drugi san, ali proročki snovi imaju i jednu specifičnu svrhu – da vam kažu da simboli koje ste videli u snu predstavljaju nešto što ćete uskoro zaista i doživeti na javi.

Proročki snovi ne samo da su ekstremno retki, već i zato što je obično tu uključena simbolika koju je neverovatno teško dešifrovati, osoba koja je imala ovakav san shvati da je on bio proročki tek nakon što se desi ono na šta je taj san ukazivao. To znači da najčešće ne prepoznajemo snove kao proročke sve dok nam se ne dogodi nešto na javi što odmah povežemo sa onim što smo sanjali.

Zašto je ovo važno znati kada je reč o tumačenju snova? Zato što vrednost naših snova leži upravo u našoj sposobnosti da razumemo poruke koje nam oni šalju. I veoma je važno tumačiti snove, jer poruke i informacije koje dobijamo kroz njih nose neprocenjive informacije vezane za stanje naše psihe i duše.

Snovi su gotovo uvek upozorenje i slika onoga što se odigrava u našoj svesti i podsvesti. I kad god to mogu (a ponekad i mogu), snovi nam mogu otkriti i neke buduće događaje, te deluju kao neka vrsta gatare; međutim, njihova najveća vrednost se ogleda u tome što nam služe kao najbolje sredstvo da bolje razumemo sebe, svet oko sebe i da učinimo sebe boljom osobom.Zavirite u SANOVNIK PLUS…

error: Content is protected !!