Egipatski bogovi spisak i njihove uloge

egipatski bogovi spisak

Želite da saznate sve o drevnim egipatskim bogovima, boginjama i religiji? Došli ste na pravo mesto!

Stari Egipat je bio jedna od najmoćnijih civilizacija.

Nastala je 3150. godine pre nove erei trajala do 30. godine nove ere – tako da je trajala oko 3000 godina!

Religija koju mi danas češće nazivamo mitologija je bila zaista važan deo života Egipćana.

Egipatski bogovi stvorili su ceo univerzum i sebe same živeli su i upravljali Egiptom pre nego što su stvoreni ljudi.Kada su se egipatski bogovi umorili od vladanja stvorili su ljude i dali svu vlast faraonima koje su egipćani smatrali direktnim potomcima bogova.

egipatski bogovi

1. U staroegipatskoj religiji bilo je preko 2000 bogova i boginja.

Stari Egipćani su obožavali mnoge bogove. Svaki bog i boginja su predstavljali nešto drugačije i neki su bili važniji od drugih. Spisak je podugačak a primeri bogova i boginja uključuju Heket, boginju žabu i Vadjet, boginju kobre.

2. Imali su bogove za sve, uključujući vazduh i znanje

U nastavku ćemo objasniti koji su najvažniji egipatski bogovi i detaljno ih opisati. Ovo su samo neki egipatski bogovi a evo i šta su oni predstavljali

Ra – Bog sunca

Anubis – Bog mrtvih

Oziris – Bog podzemnog sveta

Horus – Bog neba

Izida – Boginja sreće i zaštitnik mrtvih

Nut i Geb – Bog i boginja neba i zemlje

Amun – Bog vazduha

Thoth – Bog znanja

Sekhmet – Boginja rata

Set – Bog pustinje i haosa

Ptah – Bog zanatlija

Hator – Boginja neba i plodnosti

Spisak egipatskih bogova sledi u nastavku… nastavite da čitate

Drevni egipatski bogovi: Tokom hiljada godina, faraonska civilizacija je bila usko povezana sa religijom, zato je istoričari smatraju jednim od najvažnijih temelja uspostavljanja egipatske civilizacije, pre više od 5 hiljada godina i jednim od stubovi osnivanja i ujedinjenja egipatske države… Obožavanje raznih egipatskih božanstava nastavljeno je više od tri hiljade godina… to jest, simboli egipatskih božanstava su obožavani u vremenskom okviru koji prevazilazi doba Egipćana koji su osuđivali hrišćanstvo i islam zajedno! Skoro 2.800 božanstava se u Egiptu obožavalo pod različitim imenima, kao simboli svih prirodnih sila.

3. Egipatski bogovi i boginje imali su telo čoveka, ali glave životinja

Bogovi i boginje su imali normalno ljudsko telo sa glavom životinje. Životinje na koje su ličili uključivale su krokodile, zmije, mačke, ovnove i ptice.

Ra – bog sunca

Ra bog sunca

Ra je bio egipatski bog sunca, Sunce je imalo posebno mesto među starim Egipćanima, smatrali su ga izvorom života, pa su ga uzeli za boga i nazvali Ra, a on je bio bog sunca i tvorac univerzuma, jedno od najpoznatijih božanstava u drevnoj egipatskoj religiji, na čelu svete devete, koja uključuje bogove koji se bave procesom početka stvaranja.

Stari Egipćani su verovali da je Ra stvorio samog sebe, a njegove suze stvorile su ljude, takođe, stari Egipćani su verovali da zalazak sunca znači početak svakodnevnog putovanja Ra, u kojem on svake večeri putuje svojim svetim čamcem u podzemni svet, da bi se borio sa silama zla predstavljenim u velikoj zmiji zvanoj Apofis, a zatim se svakog jutra vraća u visinama neba i počinje novi dan.

Putovao je sa dva sveta čamca, Mandjet i Mesektet (jutarnji čamac). Mesektetom je putovao kroz Duat, podzemni svet mrtvih, gde je imao glavu ovna. Tokom putovanja Duatom Ra se svakog dana borio protiv sila zla oličenih , zmiji Apofis. Set je bio član posade broda Mesektet i pomagao je u borbi sa zmijom Apofis, a Mehen je branio brod od stvorenja u podzemlju. Tokom dana je putovao nebom svojim čamcem Mandjet i donosio toplinu i svetlost.

Egipatski bog Ra je simbol ljudskog vaskrsenja, a takođe i dokaz pobede nad silama haosa i zla.

Ra se spojio sa nekoliko božanstava, uključujući boga Amona, pod imenom „Amun-Ra“.

Bog Amun Ra je bio nevidljivo lice Ra. Takođe se spojio sa bogom Horusom, da bi postao Ra-Horahti. Kada su se sever i jug države ujedinili kult Ra bio raširen na severu, a obožavanje Horusa rasprostranjeno na jugu, pa su sveštenici ujedinili dva boga da postanu jedan bog pod imenom „Re-Hor-achti” koji je predstavljen u obliku čoveka sa sokolovom glavom (bog Horus), a preko glave nosi simbol sunčevog diska (bog Ra).

Egipatski bog Amon

amon bog

Amon je bog sunca i plodnosti, on je skriveno lice Ra, i uvek se prikazuje u obliku čoveka koji nosi krunu iz koje izlaze dva pera, a ime Amon označava unutrašnje, neviđeno ili nevidljivo, pa je komunikacija sa njim bila samo kroz molitvu i svečanost. Iskrenost čoveka u njegovim molitvama je jedini put do boga Amona. Stoga je ovaj egipatski bog imao veliku popularnost, posebno među siromasima koji nisu posedovali ništa osim Boga. Potčinjavali su se njemu u vreme kada je obožavanje božanstava široko rasprostranjeno prinošenjem materijalnih darova koje oni nisu imali. Amon je bio drugačiji od svih drugih egipatskih bogova jer nema slike nevidljiv je i može samo duhovno da se kontaktira, što je njegovo obožavanje približilo monoteističkom obožavanju, pa je postao jedini bog i sva druga božanstva njegova slika i njegov odraz, a među najpoznatijim titulama Amon Ra bila je titula „zaštitnik puta“. Nakon njegovog spajanja i ujedinjenja sa Ra, on se pojavio u liku boga Emin-Ra, i postao je vidljiv i skriven u isto vreme, očigledan u obliku Ra, koji se manifestuje u njegovim slugama u obliku sunca i skriveno, tajanstveno i odvojeno od sveta kao Amon.Ispravan izgovor imena Boga nije Amon kako je poznato nego, „Emine“, sa razlomkom nagnutim na otvaranje  jer hijeroglifi koriste samo suglasnike.

Egipatski bog Oziris

egipatski bog oziris

Oziris je bio bog života i plodnosti u svetu, pre nego što ga je njegov bratzli bog Set ubio. Oziris je predstavljen u obliku čoveka sa belom krunom Gornjeg Egipta na glavi, ima lažnu bradu, prekr[tene ruke i drži skiptar u rukama. On je najstariji sin boga zemlje Geba, a boginja neba je Nut.

Boginja neba Nut i bog zemlje Geb roditelji su poslednjih pet bogova u nizu kosmogeneze (Oziris, Set, Izida, Neftis, Horus). Oziris je kao prvorođeni sin preuzeo pravo na Gebov presto i vladao Egiptom. Ozirisova supruga bila je Izida. Set je želeo preoteti Ozirisov presto i u tu svrhu se odlučio za ubistvo. Set je uz pomoć 72 zavernika naveo Ozirisa da legne u sarkofag koji mu je tobože ponuđen na poklon, a onda su ga zatvorili i bacili u reku. Kad je Oziris umro, Izida je tražila njegovo telo. Voda je odnela leš u Biblos na jedan tamarisov grm. Iz grma je izraslo drvo i sarkofag se našao na njegovoj krošnji. Kad ga je Izida našla, u obliku ptice polno opšti s Ozirisom i začinje sina – Horusa mlađeg. Set je ponovo našao Ozirisovo telo, rastrgao ga je na 14 delova i razbacao širom Egipta. Izida je opet krenula u potragu za telom. Pomagao joj je Anubis, a na mestima gde su našli delove Ozirisa Izida je utemeljila svetišta. Anubis je obavio mumifikaciju Ozirisa. Zatim je Oziris uskrsnuo i postao vladar drugog sveta.

Boginja Izida

boginja izida

Izida je boginja majčinstva i magije, sestra boga Ozirisa i njegova verna žena, koja je postala primer ljubavi i odanosti. Izida je uvek predstavljena u liku žene koja drži tron na glavi i u ruci ključ života. Zvali su je kosmičkom majkom, i majkom svih stvorenja.

Izida je vrhovna boginja starog Egipata, ćerka Geba i Nut (zemlje i neba), sestra i supruga boga Ozirisa kao i majka boga Horusa.Izida je takođe boginja Meseca. Smatrana je idealnom suprugom, majkom i bila je jedno od najcenjenijih božanstva. Izida je boginja koja sprovodi mrtve duše u Donji svet. Pored toga, verovalo se da boginja Izida ima regenerativne moći, da može da izleči, ali i uteši i smiri, bolesne i povređene.Smatra majkom faraona, što potvrđuju i neki njeni prikazi na kojima ona doji faraone.Često  je prikazana i scena u kojoj ona stoji nad sarkofagom sa raširenim krilima.

Horus – Egipatski bog rata i pravde

Horus egipatski bogovi

Egipatski bog Horus je sin Ozirisa, kojeg je rodila Izida, najveći bog u Enotovom hramu.Bog Horus čuven je po svom oružju.

On je bog rata i pravde, sin Izide i Ozirisa, oličen u obliku sokola, zaštitnik je svog oca zbog osvete svom stricu Setu.Nakon Horusove pobede u čuvenoj bici sa stricem postao je bog života i simbol pravde, koji su koristili svi kraljevi koji su vladali Egiptom. Horusu su date mnoge titule, kao što su Horus mudri, spasitelj, najviši. Horus je poklonio svoje oko svom ocu u pokušaju da mu vrati život i od tog trenutka Horusovo oko se smatra važnim religioznim simbolom za stare Egipćane i nazivali su ga „oko koje sve vidi“, a ljudi su ga uzimali kao amajliju da se zaštite od zala. Stavljali su ga na vrata domova, na brodove, ratnici su ga nosili kao amajliju i za pomoć i zaštitu Horusa.

Horus je i bog neba. Prikazuje se antropomorfno kao dete ili kao odrastao, zoomorfno kao soko ili kombinovano kao čovek sa glavom sokola.

Anubis

anubis

Anubis je egipatski bog mumifikacije i zagrobnog života, bog zaštitnik izgubljenih duša i bespomoćnih.Bavi se pogrebnim poslovima i brine o mrtvima.Obično je predstavljen kao šakal ili kao mišićav čovek sa glavom šakala.Kada su u pitanju egipatski bogovi on je jedan od najstarijih i najvjerovatnije je nastao od mnogo starijeg boga-šakala.Mnogi smatraju da povezivanje šakala sa smrću i sahranom najverovatnije vodi poreklo od toga što su Egipćani često viđali šakale kako se šetaju oko groblja. Anubis je prvi egipatski bog koji je prikazan na zidovima grobnica zbog zaštite mrtvih, često je prikazan kako pazi na faraonovo mrtvo telo, predvodi mumifikaciju i na sahranama stoji sa Ozirisom, Thothom ili drugim bogovima na vaganju srca duše u Dvorani istine u zagrobnom životu.

Aton

egipatski bog

Tokom Ehnatonovog perioda, Aton je postavljen kao glavni bog Egipta, a reč „Aton” je bila tradicionalno ime za sam sunčev disk, pa se ime boga često prevodi kao „Aton”. Nakon što je obožavanje Amona dostiglo svoj vrhunac, osvećenje sunca se proširilo i nazvalo ga Aton, bog kojeg je kralj Ehnaton najavio u svom pozivu na novu monoteističku religiju. Aton je predstavljen u obliku sunca sa jasnim zracima koji se završavaju ljudskim rukama koje drže ključ života. Iako atomizam nije bio nepoznat pre vremena Amenhotepa IV, tokom njegove vladavine Aton je stekao veliku (čak i isključivu) istaknutost među bogovima. Ali posle Ehnatonove smrti, Aton se vratio kao jedno od egipatskih božanstava, i njegovo monoteističko zvanje je potpuno nestalo. Neke od Atonovih titula: toplota koja izbija iz diska sunca, gospodar horizonata i na kraju otac Ra koji se vratio kao Aton…

Boginja Hator

boginja hator

Ona je ćerka Ra i boginja muzike, ljubavi i lepote. Predstavljena je u mnogim oblicima, ponekad je prikazana kao krava, ponekad kao žena koja nosi sunce iznad glave između dva kravlja roga, a ponekad to je slika žene sa kravljom glavom, a krava je ovde simbol mira i ljubavi.

Hator je takođe boginja pijanstva, kao i zaštitnica celogSinajskog poluostrva. Smatralo se da joj je dužnost da pazi na žene za vreme porođaja i da ponudi duše umrlih hranom i vodom dok im pokazuje put u zagrobni život. Pomoćnica je bogu Ozirisu u Dvorani dve istine uz još četrdesetak bogova, gde se odlučuje o sudbinama duša.

Boginja Nut

nut

Nut je oličena u obliku žene sa zvezdama, koja pokriva svet svojim telom od istoka do zapada.

Bog Geb

egipatski bogovi geb

Geb je bog zemlje. Predstavljen je u obliku čoveka zelene boje, a ponekad je prikazan kao čovek sa guskom na glavi. U staroegipatskoj religiji postoji verovanje koje kaže da bez Gebovog braka sa Nut, života ne bi bilo, kao i da su svojim brakom iznedrili sva božanstva kao i Sunce, pa se Geb smatra ocem bogova, a nakon toga ih je „Šo” bog vazduha razdvojio zauvek. Tako je Nut nastanjivala nebo, dok je Geb ostao na zemlji. On je bio odgovoran za sve što se dešava na zemlji, od klijanja useva do zemljotresa i poplava, a stari Egipćani su imali detinjasto verovanje da je Gebov smeh uzrokovao zemljotrese i da su njegova dobrota i milosrđe učinili da zemlja poraste.

Bog Set

egipatski bog set

On je jedno od najstarijih drevnih egipatskih božanstava. Bio je obožavan u većini delova Egipta u periodu zvanom preddinastički period jer je to bio deo svete devetorice kao sin „Nut i Geba“, i brat svetog Ozirisa.Verovalo se da on pomaže mrtvima da se uzdignu na nebo i njegovo ime ponekad ukazuje na bes, pa se pojavljuje kao bog oluja i drugih čudnih pojava kao što su pomračenja, zemljotresi i grmljavine.Prikazivan je kao životinja ili kao čovek sa glavom životinje, ima dugačku njušku i duge uši.Kada su u pitanju drugi egipatski bogovi poznato je koju životinju predstavljaju ali izgleda da je ovo božanstvo povezano sa nekom izmišljenom životinjom.

U mitu o Ozirisu, on je ubica svog rođenog brata Ozirisa.Set je namamio svog brata Ozirisa da legne u sarkofag, a zatim ga zatvorio i bacio u Nil da bi mu preoteo presto.

Boginja Sekhmet

sekhmet bogovi egipta

Ona je ćerka Ra, žestokog borca i kraljica dve zemlje, kako su je nazivali stari Egipćani, boginje rata i razaranja koju je Ra poslao da kazni pobunjenike i one koji ga nisu obožavali. Boginja Sekhmet predstavlja se u obliku žene sa glavom lavice, na glavi joj je sunce okruženo zmijom kobra, i drži ključ života u ruci. Ime Sekhmet znači jak. Ona je izvor snage za drevne Egipćane, zato su je oduvek koristili u ratnim vremenima, a pošto je njena snaga žestoka i beskrajna.Bila je svirepa Boginja rata, razarač neprijatelja Ra i Ozirisa. Njeno ponašanje je bilo neobuzdano. U mitu o Ra i Hathor, njen bes je postao tako veliki da je htela da uništi celu ljudsku vrstu da se Ra nije sažalio. On ju je prevario bojeći pivo bojom krvi, koje je ona popila verujući da je ljudska krv i napila se. Uskoro je zaboravila na svoj bes.

Sekhmet je bila žena Boga stvaraoca Ptaha. Ovaj brak je bio neobičan u tome da je rezultovao iz geografske blizine njihovih kultova. Sekhmet je Nutina i Gebova kćerka. Žena je Boga Ptah, a ćerka im je Nefer-Tem.

Njena druga imena su Sakhmet, Sekhet, Nesert.

Bastet

boginja macka

Većinaje poznaje kao boginju mačaka, a ona je jedno od najpoznatijih božanstava civilizacije faraona. Kažu da je poreklom od lavlje glave, a zatim je predstavljala domaće mačke u modernoj eri egipatske države.

Bog Tot

tot

Bio je nadaleko poznat i obožavan u celom Egiptu – glava mu je bila glava ptice – i bio je jedan od najranijih egipatskih bogova. Nazivali su ga Stvoritelj, jer su verovali da je Tot sneo jaje od kojeg je nastao Ra.

4. Mačke su smatrane svetim u Starom Egiptu.

To je zato što se verovalo da mačke mogu zaštititi od malih čudovišta koja su domove drevnog Egipta činila nesigurnim.

5. Egipćani su verovali da postoji život posle smrti.

Oni su mislili da ljudi imaju dva dela, ‘ka’ kada su bili živi i ‘ba’ koji je bio kao njihova duša. Da bi živeli u zagrobnom životu, morali su da povežu ‘ka’ i ‘ba’. Da bi to uradili, pretvorili bi one koji su preminuli u mumije.

6. Oziris je bio jedan od glavnih drevnih bogova i vladao je podzemnim svetom.

Oziris je vladao podzemnim svetom u koji su stari Egipćani verovali da idu ​​kada umru. Takođe se verovalo da je ovaj bog odgovoran za poplave reke Nil svake godine.

7. Staroegipatska boginja Izida bila je boginja majka

Ona je takođe bila žena Ozirisa i majka Horusa. Ona je pomogla da se Oziris vrati u život kada ga je ubio njegov brat. Takođe se verovalo da pomaže Egipćanima da prođu u zagrobni život kada umru.

8. Ra je bio Bog Sunca.

Ra je bio najvažniji Bog i gospodar svih bogova. Imao je ljudsko telo sa sokolovom glavom koja je bila krunisana sunčevim diskom okruženim svetom kobrom.

9. Ljudi su verovali da Nut, boginja neba, proguta Boga Sunca, Ra, svake večeri

Ra je potom putovao u podzemni svet dok ga Nut ne bi ponovo rodila svakog jutra.

10. Hramovi su viđeni kao kuće za bogove

Faraoni su gradili velike hramove u čast svojih bogova. Ovi hramovi bi imali velike statue i bašte, kao i mesto za molitvu.

Pored ovih božanstava – koja se mogu smatrati najvažnijim božanstvima, odnosno Vrhovnim bogovima – postoje i drugi egipatski bogovi, stotine njih za koje su sagrađeni džinovski hramovi i slikani murali.Egipat nikada nije odstupio od koncepta religije, zemlja Nila važi za jednu od najvažnijih civilizacija na svetu a njeno stvaralaštvo povezivalo sa se principima religije i simboličkim autoritetom vladara kao Božje senke na zemlji. Egipatski bogovi su se mogli menjati tokom mnogo godina, njihova moć je rasla i opadala u zavisnosti od razvoja i potreba egipatske države i faraona.

error: Content is protected !!