Brojevi u snovima – Šta znači sanjati brojeve?

sanjati broj

Šta znači sanjati brojeve? Brojevi igraju važnu ulogu u našim snovima, i svaki broj ima sopstvenu duhovnu moć, vibraciju i značaj. U suštini, brojevi su samo simboli. Oni mogu predstavljati duhovni razvoj i arhetipske energije kolektivnog nesvesnog.

Šta brojevi u snu mogu značiti?

 • Brojevi se mogu odnositi na naše godine ili kućni broj, ili označavati datum kada se neki događaj odigrao ili će se odigrati.
 • Brojevi u snu mogu ukazivati na neki značajan datum (godišnjica, rođendan i slično).
 • Brojevi mogu imati lični značaj koji vezujete za njih, te i to morate uzeti u obzir prilikom tumačenja sna.
 • Brojevi označavaju i vreme, tako da nam mogu govoriti o događajima koji su se desili na javi. Mnogi snovi se baziraju na nedavnim iskustvima i događajima.
 • Mnogi od nas imaju „svoj srećan broj“. Ako ste sanjali „srećan broj“, možda vaša podsvest pokušava da vam pomogne u donošenju neke značajne odluke.

Kako analizirati brojeve u snu?

 • Kada razmišljate o značenju brojeva iz zna, pogledajte svaku cifru. Na primer, ako ste sanjali broj 26, razmislite o značenjima brojeva 2 i 6; za dodatno značenje, po numerološkim pravilima, sabirajte cifre dok ne dobijete jednocifren broj, u ovom slučaju 8.
 • Razmislite da li brojevi u snu predstavljaju neki značajan događaj, datum ili godišnjicu. Brojevi mogu predstavljati i konkretan broj nečega, npr. broj dece koje ćete imati.

Brojevi, njihova značenja i moguće interpretacije

Nula

Šta znači sanjati nulu 0

 • Početak i završetak: nula predstavlja ciklus života, povratak izvoru, napredak i ženski pol. Takođe ukazuje i na cikluse, potpunost i beskonačnost.
 • Celovitost: u zavisnosti od konteksta sna, nula može ukazivati i na to da se osećate ispunjeno i da ste završili neki ciklus.
 • Krugovi: nula može govoriti o vašem osećaju da se „vrtite u krug“ u nekoj situaciji.

Šta znači sanjati broj 1

Jedinica

 • Povezanost: iz broja 1 potiče manifestacija svega. Kada vidite ovaj broj u snu, to je podsetnik da je sve na svetu povezano, što je poznato i kao koncept kolektivnog nesvesnog.
 • Želje: ovaj broj u snu ukazuje na vašu potrebu da se više fokusirate na ono što istinski želite kako biste to i ostvarili. Jedinica je u snu „energetska kapija“ koja vam se otvorila i sada se vaše misli mogu manifestovati u realnosti. Zato obratite više pažnje na svoje misli – odbacite sve negativno, jer se i negativnost lako može manifestovati kroz realne događaje, i to brže nego što mislite.
 • Individualnost: jedinica predstavlja samostalnost, originalnost, ego, samopouzdanje i individualnost. Ovaj broj u snu ukazuje na pobednički duh, kao i nezavisnost, jedinstvo ili uniju, napredak i kreativnost. On može ukazivati i na potrebu da razvijete više individualnosti i kreativnosti.
 • Duhovnost: ovaj broj može ukazati na razvoj intuicije i duhovni napredak. Obratite pažnju i na misli i ideje koje vam se često ponavljaju – moguće je da one sadrže odgovor na neka vaša pitanja.
 • Uspeh i veština: broj 1 u snu može govoriti o tome da ćete uskoro steći neku novu veštinu, ili da ste na putu do velikog uspeha na poslu.
 • Nova putovanja: broj 1 govori i o početku uzbudljivog putovanja. Ipak, to putovanje može pred vas postaviti i neke izazove, posebno izolaciju i usamljenost, koje morate prevazići i naučiti nešto odatle.
 • Sumnja u sebe, Sopstvo i sebičnost: u zavisnosti od konteksta i teme sna, ovaj broj može ukazivati na sumnju u sebe i manjak samopouzdanja. Broj jedan može ukazivati i na to da gledate samo sebe i da morate naučiti da budete obazriviji prema drugima; ponekad naprosto predstavlja samoću i usamljenost.

Šta znači sanjati broj 2

Dva

 • Balans i duša: broj 2 predstavlja ravnotežu, partnerstvo, receptivnost, raznovrsnost i dušu. On predstavlja i služenje drugima, kao i poverenje. Dvojka je i broj koji odražava vašu Božansku životnu svrhu i misiju.
 • Muško i žensko: san o broju dva, to govori o ravnoteži muške i ženske, jin i jang energije, dobrovoljnom služenju i stavljanju drugih ispred sebe.
 • Poverenje i strpljenje: dvojka u snovima od vas traži da imate poverenja u Univerzum, jer će vaše molitve uskoro biti uslišene. Potrebno je da budite strpljivi, ali verujte da sve što vam se dešava – dešava se sa razlogom.
 • Savezi i partnerstva: dvojka je jasan simbol stvari koje se pojavljuju u paru, unija i parnerstava. To može ukazivati na nove ljubavne veze, veridbu ili brak.
 • Ravnoteža: ovaj broj ukazuje i na pronalaženje ravnoteže u životu i „čvrstom stajanju na zemlji“.
 • Nove prilike i ideje: ako često sanjate broj 2, to govori o novim prilikama u vašem životu. Ovaj broj ponekad ukazuje i na to da se nove ideje i koncepti polako oblikuju i manifestuju u realnom svetu. Ostanite pozitivni i nastavite da radite kao i do sad ako želite da postignete neki cilj. Uskoro ćete videti i produkte svog rada.
 • Konflikt, neodlučnost, komplikacije: u zavisnosti od konteksta, broj 2 može ukazivati na sukob sa nekim ili na slabost. Ponekad govori i o neodlučnosti ili zavisnosti od drugih kad je reč o važnim stvarima, kao i o komplikacijama sa kojima morate izaći na kraj isključivo diplomatskim pristupom.

Šta znači sanjati broj 3

Tri

 • Unija: broj tri predstavlja uniju uma, tela i duše, kao i Sveto Trojstvo.
 • Rast, ekspanzija, plodovi: trojka je simbol principa razvoja, ekspanzije i obilja. Kada se pojavi u snu, broj tri može biti poruka da vaši ideali i vizije uskoro „sazrevaju“ i u stvarnosti. Trojke u snovima mogu govoriti i o samodisciplini kroz služenje drugima, obilje, produktivnost i jedinstvo.
 • Vitalnost i motivacija: broj 3 ukazuje na vitalnost, motivaciju, entuzijazam, kreativnost i iskustvo.
 • Poboljšavanje sebe i aspiracije: ako često sanjate broj 3, to ukazuje na važnost svega što uključuje posvećenost i rad na sebi, a ponekad vam govori „sve se može kad se hoće“. Razmislite o svojim pravim ciljevima i aspiracijama – budite uvereni da ih možete postići.
 • Novi pravci: ako razmatrate da usmerite svoj život u novom pravcu, broj 3 u snovima ukazuje na to da će promene biti uspešne.
 • Traženje pomoći: česti snovi o broju tri mogu govoriti o tome da vam je dostupna pomoć i podrška – samo treba da pogledate oko sebe.
 • Sreća nakon većih napora: ponekad ovaj san govori bukvalno „treća sreća“.
 • Rasipanje energije: u negativnijem kontekstu, trojka u snu može predstavljati rasipanje energije i probleme u komunikaciji. Broj tri može ukazivati i na „odvajanje od realnosti“ i to da ne stojite čvrsto na zemlji.

Šta znači sanjati broj 4

Četiri

 • Snaga uz ograničenja: broj četiri je simbol velike snage i stabilnosti, ali može ukazivati i na osećaj ograničenja. Ako sanjate broj četiri, to može ukazivati na to da treba da gledate stvari van ustaljenog obrasca.
 • Marljiv rad: broj četiri vam poručuje da marljiv i kontinuirani rad daje najbolje rezultate. Takođe, četvorka je simbol sprovođenja ideja u delo.
 • Vodič i podrška: broj četiri u snovima je znak da imate vodiča i podršku u svojim naporima. Vera u svoj rad i napore će doneti i zasluženu nagradu.
 • Stabilnost: sanjati broj četiri ukazuje na stabilnost u životu.
 • Težak rad i postignuća: ako ste sanjali broj 4, to ukazuje da ćete uz pomoć napornog rada i zalaganja postići dugoročne ciljeve. Četvorke ukazuju na postavljanje čvrstih temelja za dalji rad ka ostvarenju svojih želja.
 • Uspeh: broj 4 je indikacija toga da je sve upravo onako kako treba da bude. Projekti na kojima radite ćeć biti uspešni, a vi zadovoljni rezultatom. Verujte u svoje mogućnosti.
 • Nefleksibilnost: sanjati broj 4 ponekad predstavlja ograničenja; razmislite o tome da li vas krutost u stavovima ometa u radu. Na primer, možda ne smatrate svoje zasluge velikima, ili ne dozvoljavate sebi da ostvarite puni potencijal koji imate.

Šta znači sanjati broj 5

Pet

 • Energija: sanjati broj 5 ukazuje na aktivnost, impulsivnost, energiju, promene, slobodan duh, osamostaljenje, snalažljivost i radoznalost.
 • Avantura i promene: broj 5 je simbol avantura, životnih promena, slobode, spontanosti i akcije. Ovaj broj ponekad ukazuje na promene na koje nailazite na životnom putu i to da one mogu promeniti vaš životni put. San o broju 5 može biti predznak važnih otkrića, avantura i akcija koje preduzimate na javi.
 • Životne lekcije: petica u snu ukazuje na to da učite svoje životne lekcije kroz iskustvo.
 • Oslobađanje: broj pet ukazuje na iskazivanje unutrašnje želje za oslobađanjem od starih navika i obrazaca ponašanja koje vas drže u mestu. Možda je ovo poruka da treba da počnete da živite svoj život sa više strasti i slobode.
 • Velike životne promene: san o broju 5 ukazuje na ličnu slobodu i velike životne promene. On govori da su promene pred vama i da će vam one doneti sjajne prilike i veliko lično zadovoljstvo. Pozitivne promene su na putu i uskoro stižu!
 • Potreba za promenom: kada sanjate broj pet, to ukazuje na potrebu za promenom, raznolikošću i nečim novin. On ukazuje na to da su pred vama nove i bolje stvari. Ovakve promene možda dolaze neočekivano i brzo, ali će u svakom slučaju uneti pozitivnu energiju i šanse koje će vas usmeriti na pravi put.
 • Manjak fokusa, materijalizam ili hedonizam: u zavisnosti od teme i konteksta sna, petica može ukazivati na manjak fokusa i materijalistički pogled na život. Ponekad je ovo simbol preteranog prepuštanja zadovoljstvima, hedonizma, zavisničkog i kompulsivnog ponašanja koje bi trebalo tretirati kao problem i rešiti ga.

Šta znači sanjati broj 6

Šest

 • Saradnja: broj 6 se vezuje za saradnju, savezništvo, ljubav, porodicu, dom, stvari koje posedujemo i novčane prilike.
 • Savezništvo: broj šest je simbol unije opozitnih sila u nama i integracije našeg pravog sopstva. Ako sanjate broj 6, to ukazuje na odgovornosti, ograničenja, partnerstva i kreativnu saradnju.
 • Stabilnost i obilje: ako ste sanjali broj 6, to ukazuje na to da želite stabilnost u svakom životnom domenu. To je možda i poruka da će vaše želje vezane za novac i posedovanje materijalnog biti ispunjene. Budite zahvalni za takve blagoslove kako bi obilje nastavilo da pristiže u vaš život.
 • Nova ljubav ili partnerstvo: sanjati broj šest ponekad ukazuje na novu ljubavnu vezu. Ovaj broj se odnosi i na porodična pitanja, prinovu u porodicu ili novo prijateljstvo, kao i ispunjenje želja vezanih za dom, porodicu i društveni život.
 • Potreba za balansom: šestice u snovima ukazuju na potrebu da nađete balans između svojih ciljeva i ideala. Broj šest ponekad ukazuje na to da vaše misli nisu sasvim „u ravnoteži“, odnosno da ste previše fokusirani na materijalnu stranu života – posvetite više pažnje i duhovnoj strani, i vaše emotivne i materijalne potrebe će automatski biti ispunjene.
 • Nerealna očekivanja: sanjati broj šest ponekad govori o nerealnim očekivanjima, poteškoćama da prihvatimo ili damo ljubav i podršku, kao i o osećaju uskraćenosti i toga da smo praktično bez ičega.

Šta znači sanjati broj 7

Sedam

 • Unutrašnje „ja“ i preporod: san o broju 7 se obično odnosi na naše unutrašnje „ja“ i mudrost koju imamo, preporod, usamljenost, duhovno buđenje i prosvetljenje.
 • Isceljenje i duhovni razvoj: sedmica se odnosi i na isceljenje, duhovnost i intuiciju. Ponekad govori o potrebi za duhovnim razvojem ili na to da u nekoj situaciji treba da slušate svoju intuiciju.
 • Potreba za prosvetljenjem: sanjati broj 7 ponekad govori o tome da se odgovor na neko pitanje ili rešenje problema krije u vama – potrebno je da pogledate u sebe kroz molitvu, meditaciju, temeljno razmišljanje, veru i intuiciju.
 • Dobre stvari na pomolu: broj 7 u snu je često predznak lepih stvari, prevazilaženja prepreka i postizanja uspeha.
 • Prevazilaženje prepreka: ako često sanjate broj 7, to govori o tome da ćete ostvariti ambicije i prevazići prepreke uz dovoljno vere u sebe. Sanjati broj 7 je znak da vas ništa ne može omesti i da ćete uskoro rešiti sve probleme na putu do nekog cilja.
 • Nagrada: broj 7 u snu je poruka da ste na pravom putu. Vaši napori i težak rad će se isplatiti, a vaše želje će se ostvariti. Sedmica je izrazito pozitivan znak i ukazuje na zadovoljstvo, radost i spokoj.
 • Izolacija: u negativnijem kontekstu, broj sedam može govoriti o tome da mislite da vas niko ne razume, o osećaju izolacije i razdvanja, kao i o poteškoćama da održite dobre odnose sa drugima.

Šta znači sanjati broj 8

Osam

 • Uspeh, autoritet i „viša svest“: broj 8 nosi energiju uspeha, materijalnog bogatstva, autoriteta i moći, obilja, beskonačnosti i karme.
 • Obilje: osmica se odnosi na obilje, što se može manifestovati kroz sreću, ljubav, novac… šta god da istinski želite. Broj 8 u snu je povoljan simbol u smislu nagrada, ostvarenja želja i poboljšanja sebe.
 • Intuicija i vera u sebe: sanjati broj osam obično znači da treba da verujete svojoj intuiciji kako biste došli do onoga što želite. Kada vam se broj 8 pojavi u snu, to je poruka da treba da radite ono što vam govori vaš instinkt.
 • Plodovi rada: broj 8 govori o tome da ćete uskoro videti plodove svog rada. Takođe, ovaj broj u snu ponekad ukazuje i na neku povoljnu ponudu koju ćete uskoro dobiti.
 • Ispunjenje potreba: san o broju osam govori i o ispunjenosti materijalnih potreba. Verujte u ono što želite i ono što vam treba će vam samo stići u život.
 • Nastavite da iskorišćavate svoje potencijale: ako često sanjate broj 8, to je možda poruka da treba da obratite više pažnje na svoje finansije kako se ne biste našli u nekoj nezgodnoj situaciji.
 • Zloupotreba moći: broj osam u snovima ponekad ukazuje na zloupotrebu moći i autoriteta koji imate, na to da previše „šefujete“ i da „gušite“ ljude.
 • Pohlepa: sanjati broj osam ponekad govori i o tome da ste pohlepni u materijalnom smislu, ili da se previše „držite“ starih stvari i ustaljenih obrazaca ponašanja koje bi trebalo odbaciti.

Šta znači sanjati broj 9

Devet

 • Služenje i humanitarni rad: broj 9 se odnosi na služenje drugima, kao i na završetke, vođstvo, inspiraciju, utehu i život kao pozitivan primer drugim ljudima.
 • Završeci i novi počeci u životu: pošto broj 9 predstavlja završetke, jedna od njegovih poruka je da sve jednom mora da se završi kako bi počelo nešto novo. Sanjati broj devet govori o tome da se neka faza u vašem životu trenutno završava i da ste na pragu nečeg novog. Ako se plašite onoga što nosi budućnost, zaboravite na brige – sve će ispasti upravo onako kako treba. Ovakav san može govoriti i o tome da neka situacija ili odnos više ne idu u vašu korist, te da je najbolje da to okončate jer vam samo crpi energiju.
 • „Viša svrha u životu“: broj 9 u snu ukazuje na to da ste duhovno veoma osvešćeni. Ovo je znak da pratite svoj životni put i svrhu onako kako treba. Sanjati broj 9 ponekad znači da biste voleli da živite o lepšem svetu i da želite da ga i sami nekako ulepšate. Vreme je da iskoristite svoje veštine, talente i sposobnosti kako biste služili čovečanstvu. Broj 9 u snu je ohrabrenje da slušate ono što vam govori intuicija. Budite dobar primer drugima, lučonoša koji im osvetljava put i inspiriše ih da ga slede.
 • Potpuno ostvarivanje potencijala: broj 9 u snu je poruka da biste trebali maksimalno da ostvarite svoje potencijale u svakom smislu.
 • Netolerancija: u nekim situacijama, sanjati broj devet govori o tome da nismo baš saosećajni, tolerantni i/ili otvorenih shvatanja kada su u pitanju drugi ljudi, njihove ideje i sistemi vrednosti.

Šta znači sanjati broj 10

Deset

 • Celina, ispunjenost: sanjati broj 10 ukazuje na savršenstvo i potpunu ispunjenost u životu.
Published
Categorized as B
error: Content is protected !!